Ana Sayfa | Barkod Danışmanlığı | Barkodlarla İlgili Bilgiler | İletişim
 


Barkodlarla İlgili Bilgiler

  Barkod Nedir ?
  Barkod İle Neler Yapabilirsiniz?
  Barkod Basma Yöntemleri
  Barkodun Yararları
  Barkod Okuyucu ve Yazıcı Nedir?
 

MMNM Nedir ?

 

MMNM Üyeliği

 

Barkod Basımı ve Yerleşimi

 

Sağlık İlaçlarında Barkod Uygulaması

 

Ağırlık Ürün Numarası


Barkod Başvuru Formu


DUYURU : EAN.UCC Başvuru Formları yenilenmiştir. 1 Şubat 2005 tarihinden itibaren 2004 yılına ait başvurular ve ödemeler kabul edilmeyecektir.

* Dosyayı İndir


TÜRKİYE'DE İLAÇLAR İÇİN UYGULANAN EAN-UCC NUMARALANDIRMA KURALLARI

Ülkemizdeki ilaç üreticileri (fason üretim yapanlar dahil) ve ithalatçıları T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 21.5.1990 tarih ve 015996 sayılı yazısı gereğince ürettikleri ve/veya ihraç ve/veya ithal ettikleri ürünlerde EAN-UCC Numarasını ve barkodunu uygulamak zorundadırlar.

Bu firmalar aşağıdaki kurallara uyarlar:

  1. Firma TOBB-MMNM'ye üyelik için başvurur.

2. TOBB-MMNM firmanın başvurusunu uygun gördüğünde firmaya 7 basamaklı EAN-UCC Firma Numarası (ülke öneki ve firma numarası) verir.

3. İlaç firmaları ürünlerinin üzerinde EAN/UCC-13 numarasını ve EAN-13 barkodunu kullanırlar.

4. İlaç firmalarının kullanacağı EAN-13 barkodundaki beş (5) basamaklı ürün numarasının ilk iki (2) basamağı ürünün farmasötik form kodu olarak belirlendiğinden, ilk iki (2) basamak numarası, ilacın cinsine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı'nca verilir.

5. Ürün numarası 001'den başlamak üzere ürün çeşitlerine göre firma tarafından verilir.


İlaçlarda uygulanan EAN/UCC-13 numarasının yapısı

EAN/UCC Firma Numarası

Ürün Numarası

Kontrol Basamağı

TOBB-MMNM Öneki

Firma Numarası

Farmasötik Kod

Ürün Numarası

8 6 9

N4 N5 N6 N7

N8 N9

N10 N11 N12

N13


©Kutlu Bilişim