Ana Sayfa | Barkod Danışmanlığı | Barkodlarla İlgili Bilgiler | İletişim
 


Barkodlarla İlgili Bilgiler

  Barkod Nedir ?
  Barkod İle Neler Yapabilirsiniz?
  Barkod Basma Yöntemleri
  Barkodun Yararları
  Barkod Okuyucu ve Yazıcı Nedir?
 

MMNM Nedir ?

 

MMNM Üyeliği

 

Barkod Basımı ve Yerleşimi

 

Sağlık İlaçlarında Barkod Uygulaması

 

Ağırlık Ürün Numarası


Barkod Başvuru Formu


DUYURU : EAN.UCC Başvuru Formları yenilenmiştir. 1 Şubat 2005 tarihinden itibaren 2004 yılına ait başvurular ve ödemeler kabul edilmeyecektir.

* Dosyayı İndir


TOBB - MMNM'YE ÜYELİK

TOBB-MMNM'ye EAN-UCC Sistemine girmek ve ürünlerinde EAN-UCC numaralandırma standartlarını uygulamak isteyen

üretici

dağıtıcı

satıcı

ithalatçı

firmalar üye olabilirler.

TOBB-MMNM'ye aşağıdaki odalardan birine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler üye olabilirler:

Ticaret ve/veya Sanayi Odaları (Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası da dahil)

507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununa tabi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları

TOBB-MMNM, kendisine üye olan firmalara EAN-UCC Sisteminin gerektirdiği tanımlama ve numaralandırmalarda kullanılmak üzere ürün çeşitlerinin sayısına bağlı olarak EAN-UCC Firma Numarası verir.

TOBB-MMNM'ye üye olan ve EAN-UCC Firma Numarasını alan firma, bu numara ile EAN-UCC Sistemini kullanan tüm dünya ülkelerinde tanınmış olur. Bu firmanın ürettiği, dağıttığı ve sattığı ticari ürünlere verdiği EAN-UCC numaraları tüm dünyada tek olacağından, firmanın ürünleri dünyanın her yerinde tanınmış olur.

TOBB-MMNM ÜYELİĞİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ

TOBB-MMNM'ye üye olmak isteyen firmalar, yoğun bürokratik işlemlerle uğraşmazlar. Başvuru belgelerini eksiksiz olarak hazırlayıp TOBB-MMNM'ye ulaştıran ve EAN-UCC Sistemine Giriş Ücretini bankaya yatıran firmanın üyelik işlemleri en geç 3 gün içerisinde tamamlanır.

Başvuru belgelerinde herhangi bir eksiklik olduğunda üyelik işlemlerine başlanamaz.

Başvuru belgeleri elden ya da kargo aracılığı ile TOBB-MMNM ATATÜRK BULVARI NO:149 BAKANLIKLAR/ANKARA adresine iletilmelidir; telefon ve faks aracılığı ile başvuru yapılamaz

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

EAN-UCC Sistemine üye olmak isteyen firma, aşağıda sıralanan belgeleri hazırlayarak TOBB-MMNM'ye başvurur:

  1. MMNM Başvuru Formu: Firmanın ünvanı, adresi, telefonu ve faaliyet konusuna ilişkin bilgileri içeren basılı formdur. Boş form, www.tobb.org.tr/ean/basvuru.htm adresinden alınabilir, ayrıcaTicaret ve/veya Sanayi Odalarındaki TOBB-MMNM Yönlendirme Noktalarından ya da doğrudan TOBB-MMNM'den edinilebilir. Formu almak için yetkili kişi olmak gerekmez. Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

2. Noter Onaylı Taahhütname: Firmanın TOBB-MMNM'nin belirlediği kurallara uyacağını taahhüt etmek üzere noterde onaylatılan belgedir. Onaylatılmaya hazır Taahhütname, boş Başvuru Formu ile birlikte verilir. Notere onaylatılan Taahhütname, Başvuru Formuna eklenir.

3. Oda Kayıt Sicil Sureti: Firmanın Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi Odasına ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. Firmanın kayıtlı olduğu odadan alınır. Oda Kayıt Sicil Suretinin aslı Başvuru Formuna eklenir.

4. Gelir Tablosu: Firmanın başvuru yaptığı yıldan bir önceki mali yıla ait cirosunu gösterir belgedir. Kayıt yılı içerisinde kurulan firmalardan Gelir Tablosu yerine Ticaret Sicili Gazetesi istenir ve en düşük kategoriden (G kategorisi) Sisteme Giriş Ücreti alınır.

5. Ticaret Sicili Gazetesi: Firma, üyeliğe başvurduğu yıl içinde kurulduysa, firmadan başvurduğu yıl içinde kurulduğunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi istenir.

6. Sisteme Giriş Ücretinin Ödendiğini Gösterir Banka Dekontu: Aşağıdaki tablolarda gösterildiği biçimde belirlenen EAN-UCC Sistemine Giriş Ücretinin TOBB-MMNM banka hesabına yatırıldığını belgeleyen dekonttur. Banka dekontu Başvuru Formuna eklenir. Sisteme Giriş Ücreti firmadan bir kez alınır.

EAN-UCC FİRMA NUMARASININ VERİLMESİ

TOBB-MMNM'ye başvuran firmalara, EAN/UCC-13 ürün numaralandırma yapısı uyarınca, ürün çeşitlerinin sayısına bağlı olarak 3 değişik uzunlukta firma numarasından biri verilir.

EAN-UCC Firma Numarasının uzunluğu ürün çeşidi sayısına göre belirlendiğinden, TOBB-MMNM'ye üyelik için başvuran firma, Başvuru Formunda ürün çeşidi sayısını belirtmek zorundadır.

Firmalara ürün çeşitlerinin sayılarına bağlı olarak verilen EAN-UCC Firma Numarasının uzunluğu ve EAN/UCC-13 ürün numarasında kullanılacak ürün numarasının uzunluğu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Çeşidi Sayısı
(en çok)

EAN-UCC Firma Numarası
Toplam Basamak Sayısı

99,999 adet

7

9,999 adet

8

999 adet

9



EAN/UCC-13 NUMARASI ve EAN-UCC FİRMA NUMARASI UZUNLUKLARI

Ürün Çeşidi
sayısı (en çok)

EAN/UCC Firma Numarası

Ürün Numarası

Kontrol
Basamağı

TOBB-MMNM
Öneki

Firma Numarası

99,999 adet

7 basamak 8 6 9

N4 N5 N6 N7

5 basamak
N8 N9 N10 N11 N12

  N13

9,999 adet

8 basamak 8 6 9

N4 N5 N6 N7 N8

4 basamak
N9 N10 N11 N12

  N13

999 adet

9 basamak 8 6 9

N4 N5 N6 N7 N8 N9

3 basamak
N10 N11 N12

  N13



TOBB-MMNM'YE ÜYELİK ÜCRETLERİ (Sisteme Giriş Ücreti)

TOBB-MMNM'ye üye olarak EAN-UCC Sistemine girecek olan firmalara ürün çeşitlerinin sayısına bağlı olarak EAN-UCC Firma Numarası verilir. EAN-UCC firma numarasının uzunluğu, yani basamak sayısı, firmanın ürün çeşidi sayısına göre değişmektedir.

Üyeliğe başvuru yapan firma, kendisi için uygun olan EAN-UCC Firma Numarasının uzunluğuna ve ciro kategorisine göre TOBB-MMNM'ye Sisteme Giriş Ücreti öder. Sisteme Giriş Ücreti, başvuru yılından bir önceki mali yıla ait ciro esas alınarak belirlenir.

Sisteme Giriş Ücretini ödeyen firmalar, EAN-UCC Sisteminden ve TOBB-MMNM'nin tüm eğitici ve tanıtıcı yayınlarından bedelsiz olarak yararlanmaya başlarlar. Sisteme Giriş Ücreti firmadan yalnızca başvuru aşamasında ve bir kez alınır.

2005 yılı için belirlenen Sisteme Giriş Ücretleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Firma,bir önceki seneye ait Gelir Tablosunu çıkararak, cirosu tablodaki hangi kategoriye giriyorsa ona karşı gelen Sisteme Giriş Ücretini, TOBB-MMNM'nin İŞ BANKASI AKAY ŞUBESİ 552716 numaralı hesabına yatırmalı ve Sisteme Giriş Ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontunu, 2004 yılı Gelir Tablosu ile birlikte başvuru evraklarına eklemelidir.

2005 YILI İÇİN SİSTEME GİRİŞ ÜCRETİ KATEGORİLERİ

EAN-UCC Sistemine giriş için başvuran firmalardan cirolarına ve ürün çeşidi sayılarına bağlı olarak aşağıdaki tablolarda gösterilen sisteme giriş ücretleri alınır.

CİRO

KATEGORİ

GİRİŞ ÜCRET (YTL)

9 basamaklı 
(1000 ürün)

8 basamaklı
(10 bin ürün)
7 basamaklı
(100 bin ürün)

100 Milyon ve Üzeri

A

540

570

600

50-100 Milyon Arası

B

480

510

550

10-50 Milyon Arası

C

360

390

420

1-10-Milyon Arası

D

300

330

360

500Bin -1 Milyon Arası
E
200
250
290

100 - 500 Bin Arası

F

140

154

180

25 -100 Bin Arası
G
80
99
130
0 - 25 Bin Az ve yeni kurulanlar
H
60
75
85
dark purple hair extensions extensions after undercut hair extensions uk best natural hair clip ins wedding hairstyles with lace wigs lace front wigs yaki straight hair wig secret extensions walmart hair extensions sale short natural hair mohawk eclipse hair thame clip hair


Başvuru sahibi firma, 2004 yılı cirosu ve numaralandıracağı ürün çeşit sayısına uygun EAN.UCC firma numarasını seçerek sisteme giriş ücretini İşbankası Akay Şubesi 552716 numaralı hesaba ödemelidir. Ödemenin yapıldığını gösterir banka dekontunun bir örneği başvuru formlarına eklenir. 


©Kutlu Bilişim