Ana Sayfa | Barkod Danışmanlığı | Barkodlarla İlgili Bilgiler | İletişim
 


Barkodlarla İlgili Bilgiler

  Barkod Nedir ?
  Barkod İle Neler Yapabilirsiniz?
  Barkod Basma Yöntemleri
  Barkodun Yararları
  Barkod Okuyucu ve Yazıcı Nedir?
 

MMNM Nedir ?

 

MMNM Üyeliği

 

Barkod Basımı ve Yerleşimi

 

Sağlık İlaçlarında Barkod Uygulaması

 

Ağırlık Ürün Numarası


Barkod Başvuru Formu


DUYURU : EAN.UCC Başvuru Formları yenilenmiştir. 1 Şubat 2005 tarihinden itibaren 2004 yılına ait başvurular ve ödemeler kabul edilmeyecektir.

* Dosyayı İndir


TOBB MİLLİ MAL NUMARALAMA MERKEZİ (MMNM) NEDİR ?

EAN International'a bağlı EAN Numaralama Organizasyonu TOBB-MMNM (Milli Mal Numaralama Merkezi) 1988 yılında kurulmuştur. EAN-UCC Sisteminin Türkiye'deki tek temsilcisi ve uygulayıcısı olan ve bir Düzenleyici Kurum kimliği taşıyan TOBB-MMNM,

Türkiye'de EAN-UCC Sisteminin gerektirdiği uygulamaları düzenler ve yürütür,

Türkiye'deki üretici, dağıtıcı ve satıcı firmaların EAN-UCC Sistemine üye olmasını sağlar,

EAN-UCC Sistemine uygun olarak Türkiye'ye özel ulusal standartları geliştirir ve uygular.

hair dye brush and bowl wilko how to style transitioning hair after washing hair extensions best lace wigs reviews brazilian wigs wholesale real hair wigs peruvian deep wave hair how long does it take to grow 6 inches of hair hair extensions uk ez weft hair extensions stores that sell hair extensions near me human hair wigs uk

TOBB-MMNM, EAN-UCC Sisteminin tanınması, uygulanması ve yaygınlaştırılması için aşağıdaki çalışmaları yapar:

EAN-UCC Sisteminin uygulanması için ulusal kurumlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapar.

EAN International'ın hazırladığı tanıtıcı ve eğitici dokümanları Türkçe'ye çevirerek ve yerelleştirerek Türkiye'de kullanıma sunar.

EAN-UCC Sistemi kapsamındaki standartların tanınması, yayılması ve uygulanmasını sağlamak üzere gerekli yayın, dökümantasyon duyuruları hazırlar, eğitim, konferans ve seminer gibi etkinlikler düzenler.

EAN-UCC Sistemine üyelik için başvuran firmaların başvurularını inceleyerek uygun bulunanları EAN-UCC Sistemine üye kaydeder ve EAN-UCC Firma Numarası verir.

Ürünlerini ABD ve Kanada'ya ihraç eden üretici, dağıtıcı ve satıcı firmaların UPC numarası alabilmesi için UCC (Uniform Code Council/ABD)'e başvuru işlemlerini yürütür ve bu firmaların UCC ile ilişkilerinde aracılık yapar.

EAN-UCC Sisteminin uygulamaları konusunda üyelerine danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sağlar.

Üyelerine destek olmak ve güncel bilgi sağlamak üzere TOBB-MMNM Yönlendirme Noktalarını oluşturur.

Üyelerin danışmanlık, destek ve bilgi hizmeti alacağı Bilgi Hizmeti Sağlayıcı firmaları seçer, eğitir ve sertifikalandırır.

Üyelerin master film ihtiyacını karşılamak için EAN-UCC Sistemi niteliklerine uygun olarak çalışan Master Film Üreticilerini seçer ve üyelerin bilgisine sunar.

EAN-UCC tanımlama numaraları ve barkodlarının standartlara uygun biçimde hazırlanmasını sağlamak üzere üye firmaları, Bilgi Hizmeti Sağlayıcılarını ve Master Film Üreticilerini bilgilendirir ve eğitir.

EAN-UCC tanımlama numaralarının ve bu numaraları simgeleyen barkodların kullanımını izler, standartlara uygun kullanılmadığı saptanan numaralar ve standartlara uygun basılmadığı belirlenen EAN-UCC barkodları için üye firmayı uyarır.


©Kutlu Bilişim