Ana Sayfa | Barkod Danışmanlığı | Barkodlarla İlgili Bilgiler | İletişim
 


Barkodlarla İlgili Bilgiler

  Barkod Nedir ?
  Barkod İle Neler Yapabilirsiniz?
  Barkod Basma Yöntemleri
  Barkodun Yararları
  Barkod Okuyucu ve Yazıcı Nedir?
 

MMNM Nedir ?

 

MMNM Üyeliği

 

Barkod Basımı ve Yerleşimi

 

Sağlık İlaçlarında Barkod Uygulaması

 

Ağırlık Ürün Numarası


Barkod Başvuru Formu


DUYURU : EAN.UCC Başvuru Formları yenilenmiştir. 1 Şubat 2005 tarihinden itibaren 2004 yılına ait başvurular ve ödemeler kabul edilmeyecektir.

* Dosyayı İndir


TOBB MİLLİ MAL NUMARALAMA MERKEZİ (MMNM) NEDİR ?

EAN International'a bağlı EAN Numaralama Organizasyonu TOBB-MMNM (Milli Mal Numaralama Merkezi) 1988 yılında kurulmuştur. EAN-UCC Sisteminin Türkiye'deki tek temsilcisi ve uygulayıcısı olan ve bir Düzenleyici Kurum kimliği taşıyan TOBB-MMNM,

Türkiye'de EAN-UCC Sisteminin gerektirdiği uygulamaları düzenler ve yürütür,

Türkiye'deki üretici, dağıtıcı ve satıcı firmaların EAN-UCC Sistemine üye olmasını sağlar,

EAN-UCC Sistemine uygun olarak Türkiye'ye özel ulusal standartları geliştirir ve uygular.

TOBB-MMNM, EAN-UCC Sisteminin tanınması, uygulanması ve yaygınlaştırılması için aşağıdaki çalışmaları yapar:

EAN-UCC Sisteminin uygulanması için ulusal kurumlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapar.

EAN International'ın hazırladığı tanıtıcı ve eğitici dokümanları Türkçe'ye çevirerek ve yerelleştirerek Türkiye'de kullanıma sunar.

EAN-UCC Sistemi kapsamındaki standartların tanınması, yayılması ve uygulanmasını sağlamak üzere gerekli yayın, dökümantasyon duyuruları hazırlar, eğitim, konferans ve seminer gibi etkinlikler düzenler.

EAN-UCC Sistemine üyelik için başvuran firmaların başvurularını inceleyerek uygun bulunanları EAN-UCC Sistemine üye kaydeder ve EAN-UCC Firma Numarası verir.

Ürünlerini ABD ve Kanada'ya ihraç eden üretici, dağıtıcı ve satıcı firmaların UPC numarası alabilmesi için UCC (Uniform Code Council/ABD)'e başvuru işlemlerini yürütür ve bu firmaların UCC ile ilişkilerinde aracılık yapar.

EAN-UCC Sisteminin uygulamaları konusunda üyelerine danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sağlar.

Üyelerine destek olmak ve güncel bilgi sağlamak üzere TOBB-MMNM Yönlendirme Noktalarını oluşturur.

Üyelerin danışmanlık, destek ve bilgi hizmeti alacağı Bilgi Hizmeti Sağlayıcı firmaları seçer, eğitir ve sertifikalandırır.

Üyelerin master film ihtiyacını karşılamak için EAN-UCC Sistemi niteliklerine uygun olarak çalışan Master Film Üreticilerini seçer ve üyelerin bilgisine sunar.

EAN-UCC tanımlama numaraları ve barkodlarının standartlara uygun biçimde hazırlanmasını sağlamak üzere üye firmaları, Bilgi Hizmeti Sağlayıcılarını ve Master Film Üreticilerini bilgilendirir ve eğitir.

EAN-UCC tanımlama numaralarının ve bu numaraları simgeleyen barkodların kullanımını izler, standartlara uygun kullanılmadığı saptanan numaralar ve standartlara uygun basılmadığı belirlenen EAN-UCC barkodları için üye firmayı uyarır.


©Kutlu Bilişim