Ana Sayfa | Barkod Danışmanlığı | Barkodlarla İlgili Bilgiler | İletişim
 


Barkodlarla İlgili Bilgiler

  Barkod Nedir ?
  Barkod İle Neler Yapabilirsiniz?
  Barkod Basma Yöntemleri
  Barkodun Yararları
  Barkod Okuyucu ve Yazıcı Nedir?
 

MMNM Nedir ?

 

MMNM Üyeliği

 

Barkod Basımı ve Yerleşimi

 

Sağlık İlaçlarında Barkod Uygulaması

 

Ağırlık Ürün Numarası


Barkod Başvuru Formu


DUYURU : EAN.UCC Başvuru Formları yenilenmiştir. 1 Şubat 2005 tarihinden itibaren 2004 yılına ait başvurular ve ödemeler kabul edilmeyecektir.

* Dosyayı İndir
AĞIRLIKLI ÜRÜN NUMARALARI

TOBB-MMNM, Türkiye'de dağıtıma ve satışa sunulan ağırlıklı ürünlerin tanımlanması ve numaralandırılması için ulusal bir standart geliştirmiştir.

TOBB-MMNM'nin geliştirdiği Ağırlıklı Ürün Numarası standartı aşağıdaki temel özelliklere sahiptir:

  • ağırlıklı ürün numarası bir tür Mağaza/Depo içi GTIN uygulamasıdır
  • ağırlıkları değişen ve satış bedelleri ağırlıklarına göre belirlenen ticari ürünler için kullanılır
  • ağırlıklı ürünlere verilen numara EAN-UCC Sisteminin GTIN yapısına uygundur ve EAN/UCC-13 numarasıdır
  • ağırlıklı ürün paketinin üzerinde EAN-13 barkod alfabesi ile simgelenir
  • numaranın kapsamında ürünün gram cinsinden ağırlığı yer alır


Ağırlıklı ürünler için TOBB-MMNM'nin Türkiye'de uyguladığı EAN/UCC-13 standartındaki GTIN yapısı aşağıda gösterilmiştir:

how to create a natural hairline on a lace wig hair extensions leamington spa hair extensions online cosplay wigs for sale how to remove micro ring hair extensions at home hair extensions how to care for sewn in hair extensions bridal bun hair accessories uk hair wigs uk pre loop crochet hair uk repair severely chemically damaged hair human hair what are mini tip hair extensions micro bead hair extension tools hair extensions uk

EAN/UCC Öneki

Ürün numarası

Ürünün Ağırlığı
(gram cinsinden)

Kontrol Basamağı

28

N3 N4 N5 N6 N7

N8 N9 N10 N11 N12

N13


EAN/UCC Öneki: Ağırlıklı ürünler için TOBB-MMNM'Nin Türkiye sınırları içinde uyguladığı önek '28'dir. Bir mağaza/depo içi GTIN öneki olan '28', Türkiye'de yalnızca TOBB-MMNM tarafından kullanılmaktadır.

Ürün Numarası: Ağırlıklı ürün için TOBB-MMNM tarafından verilen 5 basamaklı numaradır (N3 - N7). TOBB-MMNM'ye üye olan üretici, dağıtıcı, satıcı firma, ağırlıklı ürünün tanımını bildirerek TOBB-MMNM'den bedeli karşılığında ürün numarası alır. Bu numara, Türkiye içerisinde tektir.

TOBB-MMNM'den dağıtım ve satışa sunulan her bir değişik ürün çeşidi için ayrı bir ürün numarası alınmalıdır.

Ürünün Ağırlığı: Ürünün gram cinsinden ağırlığını gösteren 5 basamaktır (N8 - N12) Ürünün ağırlığı elektronik teraziler tarafından ölçülür ve EAN-13 barkod alfabesi ile ürünün GTIN gösteren barkod basılır.

Kontrol Basamağı: EAN/UCC-13 numarasındaki 13. basamak (N13) Modulo-10 yöntemi ile hesaplanan kontrol basamağıdır. EAN-13 barkod alfabesi ile barkod basabilen barkod hazırlama programları ve barkod yazıcılar tarafından otomatik olarak hesaplanır.


©Kutlu Bilişim