Ana Sayfa | Barkod Danışmanlığı | Barkodlarla İlgili Bilgiler | İletişim
 


Barkodlarla İlgili Bilgiler

  Barkod Nedir ?
  Barkod İle Neler Yapabilirsiniz?
  Barkod Basma Yöntemleri
  Barkodun Yararları
  Barkod Okuyucu ve Yazıcı Nedir?
 

MMNM Nedir ?

 

MMNM Üyeliği

 

Barkod Basımı ve Yerleşimi

 

Sağlık İlaçlarında Barkod Uygulaması

 

Ağırlık Ürün Numarası


Barkod Başvuru Formu


DUYURU : EAN.UCC Başvuru Formları yenilenmiştir. 1 Şubat 2005 tarihinden itibaren 2004 yılına ait başvurular ve ödemeler kabul edilmeyecektir.

* Dosyayı İndir
AĞIRLIKLI ÜRÜN NUMARALARI

TOBB-MMNM, Türkiye'de dağıtıma ve satışa sunulan ağırlıklı ürünlerin tanımlanması ve numaralandırılması için ulusal bir standart geliştirmiştir.

TOBB-MMNM'nin geliştirdiği Ağırlıklı Ürün Numarası standartı aşağıdaki temel özelliklere sahiptir:

  • ağırlıklı ürün numarası bir tür Mağaza/Depo içi GTIN uygulamasıdır
  • ağırlıkları değişen ve satış bedelleri ağırlıklarına göre belirlenen ticari ürünler için kullanılır
  • ağırlıklı ürünlere verilen numara EAN-UCC Sisteminin GTIN yapısına uygundur ve EAN/UCC-13 numarasıdır
  • ağırlıklı ürün paketinin üzerinde EAN-13 barkod alfabesi ile simgelenir
  • numaranın kapsamında ürünün gram cinsinden ağırlığı yer alır


Ağırlıklı ürünler için TOBB-MMNM'nin Türkiye'de uyguladığı EAN/UCC-13 standartındaki GTIN yapısı aşağıda gösterilmiştir:

EAN/UCC Öneki

Ürün numarası

Ürünün Ağırlığı
(gram cinsinden)

Kontrol Basamağı

28

N3 N4 N5 N6 N7

N8 N9 N10 N11 N12

N13


EAN/UCC Öneki: Ağırlıklı ürünler için TOBB-MMNM'Nin Türkiye sınırları içinde uyguladığı önek '28'dir. Bir mağaza/depo içi GTIN öneki olan '28', Türkiye'de yalnızca TOBB-MMNM tarafından kullanılmaktadır.

Ürün Numarası: Ağırlıklı ürün için TOBB-MMNM tarafından verilen 5 basamaklı numaradır (N3 - N7). TOBB-MMNM'ye üye olan üretici, dağıtıcı, satıcı firma, ağırlıklı ürünün tanımını bildirerek TOBB-MMNM'den bedeli karşılığında ürün numarası alır. Bu numara, Türkiye içerisinde tektir.

TOBB-MMNM'den dağıtım ve satışa sunulan her bir değişik ürün çeşidi için ayrı bir ürün numarası alınmalıdır.

Ürünün Ağırlığı: Ürünün gram cinsinden ağırlığını gösteren 5 basamaktır (N8 - N12) Ürünün ağırlığı elektronik teraziler tarafından ölçülür ve EAN-13 barkod alfabesi ile ürünün GTIN gösteren barkod basılır.

Kontrol Basamağı: EAN/UCC-13 numarasındaki 13. basamak (N13) Modulo-10 yöntemi ile hesaplanan kontrol basamağıdır. EAN-13 barkod alfabesi ile barkod basabilen barkod hazırlama programları ve barkod yazıcılar tarafından otomatik olarak hesaplanır.


©Kutlu Bilişim