BAĞLANABİLİRLİK

Bağlanabilirlik araçları veri tabanınızın değişik teknolojilerdeki ortamlara bağlanabilirliğini sağlayarak büyüyebilmesine ve göç edebilmesine olanak sağlar.

4D for MySQL

4D for MySQL genişletmesi 4D uygulamalarının MySQL sunucularına erişimine olanak sağlar.

4D for PostgreSQL

4D for PostgreSQL genişletmesi 4D uygulamalarının PostgreSQL sunucularına erişimine olanak sağlar.

4D for ADO

4D for ADO genışletmesi ADO destekli veri tabanlarına erişim için kullanılır.

4D Open Suite

Dış uygulamaların 4D uygulamalarına erişimıni sağlar.

4D for OCI

4D for OCI genişletmesi 4D uygulamalarının ORACLE sunucularına erişimine olanak sağlar.

4D for ODBC

Dığer uygulamalara ODBC kullanarak erişebilmeyi sağlar.
©Kutlu Bilişim