4D WRITE


Çok platformlu kelime işlem genişletmesi

4D Write genişletmesi 4D uygulamalarınız içinden gelişkin kelime işlem ve belge yönetim işlevleri kullanabilmenize olanak sağlar. Örneğin veri tabanı içindeki kayıtlar, ilgili kelime işlem belgelerini ihtiva edebilirler.

4D Write belgeleri 4th Dimension kayıtlarındaki bilgiyi kullanabilirler. Böylelikle veri tabanından bilgi çeken ve kullanan raporlar yada mektuplar yaratılabilir.

4D Write ayrıca kendi penceresi içinden ayrı bir uygulamaymıs gibi kullanılabilir ve veri tabanı kayıtları 4D Write belgeleri içinde kullanılabilir.

Standart Kelime İşlem İşlevleri Desteği

* Renk, kullanıcı tanımlı marjlar, metin hizalama, satır aralık ayarlama, tab kullanımı vb.
* Paragraf ve karakter stilleri ve stil tanımları
* Çok kolonlu belgeler.
* Karakter ve format arama, değiştirme.

Gelişmiş İşlev Desteği

* URL destği, dığer 4D Write belgelerine ve 4D metodlarına linkler.
* Aynı anda birden çok belge ile çalışabilme.
* Resim yerleştirme ve ölçekleme.

Veri Tabanı Desteği

* Belgeler içinde alanlar, değişkenler ve metodlar kullanabilme.

Belge Formatları

* Mac OS ve Windows altında çoklu platform desteği.
* Desteklenen değişik belge formatları: Microsoft Word™ 98 (Mac), Microsoft Word™ 97 (Win), 4D Write 6.8, 4D Write 6.5, 4D Write 6.0, şablon, RTF, HTML, Windows metin, Mac OS metin ve Unicode metin.
©Kutlu Bilişim