4D for PostgreSQL


4D for PostgreSQL genişletmesi 4D'nin PostgreSQL sunucusu ile iletişim kurmasını sağlar

4D for PostgreSQL genişletmesi PostgreSQL sunucusundaki veri ve veriyapılarına erişmekte kullanılan 46 alt seviye komut içeriri. Bu komutlar en iyi başarım için orta katmandaki ODBC çağrımlarını bypass ederek natif PostgreSQL API kullanılarak geliştirilmişlerdir.

Özellikler

* PostgreSQL sunucuya bir yada birden çok bağlantı ile doğrudan erişim.
* Önceden yaratılmış ODBC veri kaynağına gerek duymaz.
* PL SQL desteği
* Create/Alter/Drop tables ve fields komutları ile veri yapısı manipülasyonu
* Select/Update/Delete komutları ile verilerin doğrudan manipülasyonu
* PostgreSQL 7.1.X'den 7.4.X sürümüne kadar destek (ancak 6.X.X ile çalışılmalıdır)
* Windows ve Mac OS X desteği
©Kutlu Bilişim