4D FOR OCI

4D for OCI genişletmesi 4D uygulamalarının Oracle sunucusuna erişimini sağlar.

4D for OCI bağlanabilirlik genişletmesi 4D uygulamalarının ORACLE sunucularına erişebilmesini sağlar. 4D for OCI, 4D uygulamarının ister 4th Dimension ister 4D Server üzerinden ORACLE sunucularındaki veri ve veri yapılarına erişebilmesini sağlar.

4D for OCI, 4D ODBC gibi bağlanabilirlik genişletmeleri yada 4D Write ve 4D Draw gibi üretkenlik genişletmeleri ile birlikte kullanılabilir.

Daha fazla bilgi içın indirin: 4D and Oracle: Powerful Flexibility

Özellikler

* Oracle Çağrı Arayüzüne (Oracle Call Interface OCI) doğrudan erişim
* PL SQL desteği
* Veri ve veri yapılarının program ile manipüle edilebilmesi
* 4D tablolarının ORACLE üzerine, yada ORACLE tablolarının 4D üzerine klonlanabilmesi
* Değer yada adres kullanarak veri değişimi
* Gecikme modu uygulaması
* Dizi işleme
* BLOB desteği
* CLOBS desteği
* Oracle 8.16, Oracle 9 ve Oracle 10 desteği
©Kutlu Bilişim