4D FOR MYSQL


4D for MySQL genişletmesi 4D yazılımlarının MySQL sunucularına erişmesini sağlar

4D for MySQL genişletmesi MySQL veri tabanlarındaki veriye ve veri yapılarına erişimi sağlayan 28 yüksek seviye komut içerir. Bu komutlar en iyi başarım için orta katmandaki ODBC çağrımlarını bypass ederek natif MySQL API kullanılarak geliştirilmişlerdir.

Özellikler

* MySQL sunucuya bir veya birden çok bağlantı ile doğrudan erişim.
* Önceden yaratılmış ODBC veri kaynağına gerek duymaz.
* PL SQL desteği
* Create/Alter/Drop tables ve fields komutları ile veri yapısı manipülasyonu
* Select/Update/Delete komutları ile verilerin doğrudan manipülasyonu
* MySQL 3.23.XX'den 4.0.X sürümüne kadar destek
* Windows ve Mac OS X desteği
©Kutlu Bilişim