4D FOR ADO


4D for ADO genişletmesi veri tabanları içindeki veriye erişim için bir yazılım arayüzü sağlar

4D for ADO genişletmesi Windows ızerinde çalışan MS SQL Server, Oracle 8i/9i, Sybase Adaptive Server Enterprise (ESA), MS Access ve dığer pek coğu gibi hemen bütün veri tabanları üzerinde sql sorgular çalıştırabilmenizi sağlar.

Özellikller

* OLE DB yada ODBC kullanarak RDBMS erişimi
* Veri tabanı sorgulama veya manipülasyonu
* ADO.Net destekli LDAP server vb. gibi bütün veri kaynaklarına erişim
* PL SQL desteği
* Windows ve Mac OS X desteği
©Kutlu Bilişim