4D OPEN JAVA


4D Open Java Nedir?

Özellikle Java programcıları için geliştirilen 4D Open Java, 4D Server'a bağlantı kurabilmeyi sağlayan bir uygulama programı ara yüzüdür (API). Denenmiş 4D Open teknolojisinin üzerinde kurulmuş olan 4D Open Java çeşitli Java sınıfları ve bir TCP/IP ağ bağlantı bileşeni içerir. 4D Opan Java, Sun Microsystems'in en yüksek uyumluluk derecesi olan "100% Java1 and Java 2" derecesine sahiptir. Kullanımı? 4D Open Java üzerinde Java Virtual Machine (JVM) yüklü olan her makinadan 4D Server'a bağlantı yapılmasını sağlayan, 4D geliştirme ortamının önemli bir bileşenidir. 4D Open Java sayesinde 4D Server üzerinde çalışan uygulama ve veri tabanına Linux, Unix, Windows, Mac ve mobil işletim sistemlerinden ulaşmak mümkündür. 4D Open Java'nın Anahtar ÖzellikleriAşağıda 4D Open Java'nın bazı anahtar özellikleri listelenmektedir: * "100% Pure Java1 and Java2" derecesi ile maksimum uyumluluk
* Kendi başına yada applet olarak kullanılabilme
* Veriye kayıt yaratma, değiştirme, silme içeren tam erişim
* 65 Komut
* 4D Server'a çoklu paralel bağlantı imkanı
* Kayıt kümeleri ve seçimleri oluşturabilme ve kullanma
* Kayıtlı Prosedürler: 4D Server üzerinde herhangi bir 4D metodu kendi prosesi içinde başlatılıp, çalıştırılabilir.
* Çeşitli Java sınıfları ve TCP/IP ağ bileşen yazılımı
* Çok küçük yazılım boyu - yalnızca 39K boyutunda .jar dosyası
4D Server Avantaj Noktaları 4D Open Java'nın temel ve ileri kullanımını anlamak için 4D Server hakkında kısa da olsa bilgi sahibi olmak gerekir. 4th Dimension geliştirme ortamının önemli bir üyesi olan 4D Server, çok kullanıcılı bir uygulama sunucusudur. Tamamen ilişkisel veri tabanı olan 4D Server kayıtlı prosedürler ve tetik metodları gibi yüksek seviye özelliklere sahiptir. 4D Server paralel çoklu işlem yapabilmektedir ve aynı anda Java istemcilerinden, internet tarayıcılardan, ODBC istemcilerinden, diğer 4D Server'lardan, 4D Client istemci yazılımlarından, C/C++ programlarından gelen bağlantıları yönetebilir. Her istemci bağlantısı kendisine ayrılmış paralel işlemler tarafından yürütülür. 4D ile geliştirmenin en ayırt edici yönlerinden biri cari kayıt ve cari kayıt seçimi kavramlarıdır. 4D kayıtları kimi kez diğer RDBMS sistemlerinde satır olarak ta adlandırılırlar. 4D Server üzerinde bir sorgu çalıştırıldığında bulunan kayıtlar cari seçim içinde konulurlar ve bu seçimin ilk elemanı olan kayıt cari kayıt olarak belirlenir. Seçimler sıralanabilir, adlandırılabilir, saklanabilir yada tek operatör ile işlem yapılabilecek kümelere dönüştürülebilir. Bu teknoloji sonucunda çok güçlü ve hızlı veri işleme istemci tarafında değil ama sunucu üzerinde yapılabilir.

Yukarda değinildiği gibi 4D Server her istemci bağlantısı içın birden çok paralel işlem süreci yaratılabilmesine izin verir. Eğer bir 4D Open Java bağlantısı açan istemci dilerse paralel olarak çalışan pek çok işem sürecini 4D Server üzerinde başlatabilir. 4D geliştirme ortamında işlem süreçleri herhangi bir 4D metodunu çağırarak başlatılabilir, bu metod başka 4D metodlarını da çağırabılir. Her işlem süreci her veri tabanı tablosu içın ayrı cari kayıt ve cari seçim bilgisini tutar. Bir 4D metodu bir betiğe benzer ve diğer 4D metodlarının yanısıra 700'ü aşan 4D komutlarını veya genişletmeler ile eklenmiş komutları çağırabilir. 4D Inc. dan temin edilebilecek, 4D ODBC, 4D for OCI, 4D Write ve 4D Draw gibi genişletmeler bulunmaktadır. Ek olarak 4D, 4D İnternet Commands olarak isimlendirilen bir standart genişletme ile gelir ki bu genişletme, e-posta, FTP ve TCP/IP erişimi özellikleri geliştirme paletinize ekler. Yukarda anlatılanlar kullanılarak, 4D Open Java istemcileri, 4D Server üzerinde saklı prosedürler olarak çalışan işlem süreleri başlatarak MS SQL gibi ODBC veri tabanlarına erişebilirler, 4D İnternet Commands kullanarak e-posta gönderip alabilirler, bir 4D Write kelime işlem belgesi üretebilirler, vb. Ek olarak 4D Open Java istemcileri veri erişimi için aynı anda birden çok 4D Server'a bağlantı kurabilirler. Bu noktada 4D Open Java ve 4D Server kullanımı ile yapılabileceklerin esnekliği ve geniş çeşitliliğini görmek zor değildir. Seçeneklerin bir limiti yoktur.
©Kutlu Bilişim