4th DIMENSION DRAW


4th Dimension Draw genişletmesi Windows ve Mac OS için 4th Dimension'a nesne tabanlı bir çizim ortamı ekler.

4D Draw kullanarak ağ diyagramları, kat planları, teknik çizimler, mühendislik belgeleri, mimari çizimler vb. yaratabilirsiniz.

4D Draw belgeleri 4th Dimension kayıtlarından bilgi kullanabilirler. Kayıt bilgilerine dayanan çizimler yaratabilirsiniz ve veri değiştikçe çizimlerin de değişmesini sağlayabilirsiniz.

Çizimlerin kullanıcı ara yüzü elemanları olarak kullanıldıkları karma çözümler üretebilirsiniz.

4D Draw genişletmesini kendi penceresi içinde ayrı bir uygulama olarakta kullanabilirsiniz. Bu penceredeki çalışmanız veri tabanı uygulamanızdan bağımsız olabilir ve veri tabanından bilgi kullanabilir.

Özellikler

Standart Çizim İşlevleri Desteği

* Cetveller, ölçekler, ızgara ve metin
* Çizgiler, dikdörtgenler, ovaller, yaylar, poligonlar ve serbest çizim nesneleri.

Gelişkin İşlevler

* Aynı anda birden çok çizim belgesi açılabilir.
* Nesne Özellikleri.
* Çizim özellikleri veri tabanı alanlarındaki bilgi ile ilişkilendirilebilir.

Veri Tabanı Desteği

* Alanlar, değişkenler ve metodlar çizim belgelerinde kullanılabilir.

Belge Formatları

* Mac OS ve Windows altında desteklenen özgün dosya formatı.
* MacPaint, PICT ve EPSF belgelerini açabilme.




©Kutlu BiliŞim